Cookieverklaring

Welke partijen zijn er?

In dit Cookie beleid wordt verstaan onder:

De Saambinder: Deputaatschap ter behartiging van de belangen van De Saambinder, met zetel te Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden, ingeschreven onder het KvK-nr 69412952.

Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met De Saambinder via zijn online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren. Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Nederlandse wetgeving.
Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

Welke cookies gebruikt De Saambinder en voor welke doeleinden?

Soorten cookies

Op de website van De Saambinder worden 4 verschillende soorten cookies gebruikt:

  1. Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

  1. Functionele cookies

Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

  1. Analytische of performance cookies

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Specifiek overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van De Saambinder: 

OptinMonster (derde partij)

Cookie “om-XXXXXX”

  • Doel: tonen / verbergen pop-ups en slide-ins aan bezoekers (bijv. om een abonnement aan te maken, een PDF te downloaden, …)
  • Type: targeting
  • Bewaartermijn: 30 dagen

Cookie “om-interaction-cookie”

  • Doel: tonen / verbergen pop-ups en slide-ins aan bezoekers (bvb. om in te schrijven op de nieuwsbrief, een e-book te downloaden, …)
  • Type: targeting
  • Bewaartermijn: 30 dagen

Klik hier voor meer informatie over de cookies van OptinMonster.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

Vragen of opmerkingen?

Mocht u na het lezen van dit Cookie beleid toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben dan kunt u steeds contact opnemen met De Saambinder via info@desaambinder.nl.