De Saambinder is het kerkelijk orgaan van de Gereformeerde Gemeenten.

De redactie richt zich op opiniëren, informeren en mediteren, met als doelstelling de waarheid en de vrede te dienen en daarmee de onderlinge band in de gemeenten te bevorderen. De Saambinder verscheen in 1919 voor het eerst op initiatief van ds. G.H. Kersten. In de inleiding van het eerste nummer schreef hij: ‘Sinds lange werd door velen uit ons begeerd dat ook de Gereformeerde Gemeenten een eigen orgaan zouden hebben, en van verschillende zijde werd ook bij schrijver dezes op het doen verschijnen van zulk een blad gedurig aangedrongen. Steeds meende hij dien drang echter te moeten weerstaan. Nu evenwel de jongste synode onzer kerken met bijna algemeene stemmen eene commissie benoemde, met opdracht de verschijning van een kerkelijk orgaan te bewerkstelligen, en nu van schier allen kant medewerking werd toegezegd, nu werd langere weigeren onverantwoordelijk’.

Het batig exploitatiesaldo van De Saambinder komt ten goede aan de emerituskas. De Saambinder verschijnt wekelijks en heeft ruim 20.000 abonnees. Hoofdredacteur is sinds 2023 ds. B. Labee. Overige redacteuren zijn ds. G.J. van Aalst en ouderling J. van ’t Hul (redactiesecretaris).

Redactie

Hoofdredacteur:
ds. B. Labee

Kerkewijk 115a
3904 JA Veenendaal

T. (0318) 513 597
b.labee@kliksafe.nl

Redacteur &
redactiesecretaris:

J. van ’t Hul

Lierdererf 19
7364 BD Lieren

T. 06 51 622 260
jvthul@kliksafe.nl